Ing.arch.Ľubomír Sádecký


Štúdium: FA SVŠT Bratislava ukončené v roku 1989.

Prax: - Stavoprojekt Trnava a.s.,
- Pamiatkový ústav Nitra, Levice
- Hydrostav a.s., Bratislava,
- A-plus s.r.o., Bratislava,
- Brumi-Uno s.r.o., Bratislava,
- Iná Architektúra, Nitra,
- Lubjan, Bratislava,
- Arch.Design Slovakia s.r.o., Bratislava
- Prax v PM Group - PM Group s.r.o., Bratislava

Ing. arch. Jana Rostásová


Štúdium:FA STU Bratislava, ukončené 1996.

Prax: - A – plus s.r.o.Bratislava
- AD architect studio Bratislava
- Assistent designer - program pre deti „Ponorka na Dunaji“
(francúzska produkcia pre STV1)
- Constructor designer- slovensko - poľsko - český film
„Pravdivá história o Jurajovi Jánošíkovi a Tomášovi Uhorčíkovi“ (réžia: Agnieszka Holland)
- Constructor designer- americký TV film „Frankenstein“(réžia: Kevin Connor)
- externá spolupráca s nábytkovým štúdiom Flader s.r.o. Bratislava
- Lubjan – architect studio, Bratislava
- Pleidel architekti, s.r.o. Šaľa
-Redaktorka detského časopisu Atramentový bojovník
(SOFIAN Publishing Bratislava)

© Copyright Lubjan